Globalworth nabył gwarancje pochodzenia na 100% prognozowanego zużycia energii elektrycznej w 2024 roku