Axa zostaje w WTT i stworzy biuro w idei Activity Based Workplace