Globalworth pozyskał finansowanie bankowe w wysokości 145 mln euro