Zaczytane Biblioteki pod patronatem Fundacji Globalworth trafiły do małych pacjentów szpitali, podopiecznych świetlic i ośrodków wsparcia dla dzieci