Globalworth dołącza do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC)