Przed Halą Koszyki ruszyło wielkie odliczanie do otwarcia gastronomii!